Firma ZJP, s.r.o. je autorizovaným distributorem firem

BISON-BIAL S. A.           BISON CHUCK S. A.              ZM Kolno S. A.

Pafana S. A.                     Mimatic GmbH

Jsme česká rodinná firma, která se od roku 1999 zabývá velkoobchodní a maloobchodní činností v oblasti distribuce a prodeje nářadí, nástrojů a strojů. Nepřetržitě rozšiřujeme sortiment nabízeného zboží, operativní skladové zásoby a zlepšujeme naše služby. Naším cílem je především spokojený zákazník.
    Zboží dodáváme obchodníkům i koncovým spotřebitelům po celé České a Slovenské republice.

Základní údaje:

Datum zápisu do OR: 13.ledna 1999
Obchodní jméno: ZJP, s.r.o.
Sídlo: Zábřeh, Olomoucká 2232/8
PSČ: 789 01
Identifikační číslo: 258 28 720
DIČ: CZ25828720
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Základní kapitál: 1 000 000,- Kč

Společnost u rejstříkového soudu v Ostravě v oddíle C, složce  19730

Ochrana utajovaných skutečností:

Vítejte na serveru (adrese) společnosti ZJP, s.r.o. (dále jen „Provozovatel“). V této sekci je vysvětlena naše politika týkající se jakýchkoli osobních informací, které nám při vašem vstupu na tento server (adresu) případně poskytnete.

Zásady provozovatele při ochraně osobních údajů na Internetu

Při vstupu na tento server (adresu) můžete nalézt informace o našich produktech a službách, přečíst si zprávy o nás, zjistit si další možnosti rozvoje vaší profesní kariéry u nás, nebo obdržet nejnovější informace nebo jiné služby přidané hodnoty, aniž byste nám o sobě poskytli jakékoli údaje. Jestliže nám poskytnete Vaše osobní údaje, jako např. adresu, e-mail, číslo telefonu nebo faxu, případně i demografickou nebo klientskou identifikaci, tyto informace námi nebudou zveřejněny (sdíleny, prodány ani vyzrazeny) žádné třetí straně, ledaže jsme Vás o tom informovali a obdrželi k tomu Váš souhlas či to po nás bylo požadováno právními předpisy. Tyto informace, podobně jako informace o Vašich obchodních aktivitách a transakcích, budou námi uchovávány v souladu s našimi obvyklými standarty přísné bezpečnosti (jak je stanoví platné obchodní podmínky).

Při vyplňování smluv a formulářů poskytujete své osobní údaje dle ustanovení platného zákona o ochraně osobních údajů. Firma ZJP, s.r.o. si uvědomuje důvěrnost Vašich osobních údajů a působnost zákona o ochraně osobních údajů.

Prohlášení firmy ZJP, s.r.o. k ochraně vašich osobních údajů 

Společnost ZJP, s.r.o. zpracovává osobní údaje osob zaregistrovaných prostřednictvím webových stránek www.zjp.cz, jakožto i všechny údaje získané z dotazníků, anket a smluv, a to po dobu neurčitou, do odvolání souhlasu daného každou zaregistrovanou osobou. Osoby poskytující informace berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat a společnost ZJP, s.r.o.  údaje zlikviduje.

Společnost ZJP, s.r.o., jako provozovatel stránek www.zjp.cz, tímto informuje subjekty poskytující informace, že veškeré údaje získané výše uvedenými způsoby považuje za vysoce důvěrné a použije je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů ke zlepšení svých služeb a k marketingovým účelům společnosti ZJP, s.r.o. Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty jiné společnosti.

EU1
EU2

Projekt EU - ZJP

Zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. Profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli.

Oblasti vzdělávání:

Obecné IT, měkké a manažerské dovednosti, účetní, ekonomické a právní kurzy, technické a jiné odborné vzdělávání, interní lektor