Informace k prodeji hutních materiálů:

V současné době jsme byli nuceni upravit naše obchodní podmínky pro dělení materiálu vzhledem k velkému množství nakrácených materiálů, zbytků a odřezků na našem skladě.

U některých druhů materiálů jsme byli nuceni stanovit minimální odběrové délky, resp. násobky délek řezaných dílů.

Aktuální seznam materiálů je uveden zde: Způsob dělení materiálu od 04/2022.

U drobných zakázek do 15kg je nově zaveden manipulační poplatek 95Kč s DPH.