Politika kvality

Principy politiky jakosti

A. Zaměření na zákazníka

 • Poznávání a analyzování současných i budoucích potřeb našich zákazníků
 • Plnění požadavků a očekávání našich zákazníků
 • Měření spokojenosti zákazníků a vyvozování dalších aktivit na základě výsledků těchto měření

B. Vedení zaměstnanců

 • Zajištění vysoké odbornosti, tj. hledání cest, jak dělat práci kvalifikovaněji
 • Vytváření stavu spoluodpovědnosti – pozitivnímu spolupachatelství za společnou věc
 • Schopnost a zájem se domluvit, slušně, jasně a srozumitelně
 • Schopnost pružně reagovat na všechny situace
 • Loajalita – táhnutí za jeden provaz
 • Inovativnost – stálé hledání přidané hodnoty
 • Serióznost – držíme slovo
 • Vzdělávání, trénování a vedení pracovníků k jejich odpovědnosti za výkon
 • Přátelské jednání – snaha pochopit a vyjít vstříc a současně přísnost na dodržování dohodnutých podmínek

C. Procesní přístup

 • Definování procesů a vnímání činností v organizaci jako vzájemně na sebe působících procesů
 • Stanovení jasných zodpovědností a pravomocí za řízení procesů
 • Plánování a zajišťování dostupnosti zdrojů potřebných pro realizaci procesů

D. Přístup k rozhodování zakládající se na faktech

 • Analýza údajů pomocí platných metod a uplatňování týmové práce pro řešení problematiky kvality

Zajištění politiky kvality společnosti ZJP, s.r.o.

K zajištění Politiky kvality se vedení společnosti ZJP, s.r.o. zavazuje:

 • Udržovat, rozvíjet a trvale zlepšovat systémy managementu kvality v souladu s požadavky normy řady ISO 9000
 • Pravidelně každý rok vyhlašovat na její podporu Cíle a provádět jejich pravidelné přezkoumávání cílů a Managementu jakosti
 • Vytvářet a poskytovat dostatečné zdroje pro realizaci Politiky kvality, Cílů kvality, včetně strategických cílů daných podnikatelským záměrem
 • Sdělovat uvnitř naší společnosti důležitost plnění požadavků zákazníka
 • Dodávat zákazníkovi zboží a služby v nejvyšší možné kvalitě
 • Poskytovat zaměstnancům a zákazníkům prověřené informace o problematice systému managementu
 • Systematicky provádět údržbu výrobního zařízení pro dosažení shody s požadavky na produkt
 • Motivovat a systematicky zvyšovat odborné znalosti a kompetenci zaměstnanců