Poháněné jednotky pro CNC soustruhy


Naše společnost je autorizovaným distributorem poháněných držáků mimatic® .

Nabízíme:

Vrtací a frézovací jednotky pro obvyklé CNC soustruhy a výrobce revolverových hlav
Rozsáhlý standardní program poháněných nástrojových držáků, který pokrývá bezmála každý případ použití,je výsledkem dlouholetého vývoje