O společnosti

Firma ZJP, s.r.o. je autorizovaným distributorem firmy BISON-BIAL S.A.  a firmy Mimatic GmbH

Firma se zabývá velkoobchodní a maloobchodní činností od roku 1999. Jedná se distribuci a prodej nářadí, nástrojů a strojů, kde garantuje vysokou kvalitu za přijatelné ceny.
Zboží dodává obchodníkům i koncovým spotřebitelům po celé České a Slovenské republice. Všechny dodávané výrobky odpovídají evropským technickým normám a mají příslušné certifikáty a atesty.
Samozřejmostí je zavedení a respektování norem jakosti kompatibilních s předpisy EU.
Cílem je dosažení dlouhodobé prosperity, rozvoje a stability celé společnosti.

Sponzoring:

V rámci podpory výchovy nových odborníků ve strojírenství sponzorujeme tyto organizace:

Střední škola technická , 1. máje 2, Mohelnice

 

Základní údaje:

Datum do zápisu do OR: 13.ledna 1999
Obchodní jméno: ZJP, s.r.o.
Sídlo: Zábřeh, Olomoucká 2232/8
PSČ: 789 01
Identifikační číslo: 258 28 720
DIČ: CZ25828720
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Základní kapitál: 1 000 000,- Kč

Společnost u rejstříkového soudu v Ostravě v oddíle C, složce  19730
Výpis z obchodního rejstříku:  www.obchodnirejsrik.cz

Projekt EU

 

 

 

Ochrana utajovaných skutečností:

Vítejte na serveru (adrese) společnosti ZJP, s.r.o. (dále jen „Provozovatel“). V této sekci je vysvětlena naše politika týkající se jakýchkoli osobních informací, které nám při vašem vstupu na tento server (adresu) případně poskytnete.

Zásady provozovatele při ochraně osobních údajů na Internetu. Při vstupu na tento server (adresu) můžete nalézt informace o našich produktech a službách, přečíst si zprávy o nás, zjistit si další možnosti rozvoje vaší profesní kariéry u nás, nebo obdržet nejnovější informace nebo jiné služby přidané hodnoty, aniž byste nám o sobě poskytli jakékoli údaje. Jestliže nám poskytnete vaše osobní údaje, jako např. adresu, e-mail, číslo telefonu nebo faxu, případně i demografickou nebo klientskou identifikaci, tyto informace námi nebudou zveřejněny (sdíleny, prodány ani vyzrazeny) žádné třetí straně, ledaže jsme vás o tom informovali a obdrželi k tomu váš souhlas či to po nás bylo požadováno právními předpisy. Tyto informace, podobně jako informace o vašich obchodních aktivitách a transakcích, budou námi uchovávány v souladu s našimi obvyklými standarty přísné bezpečnosti (jak je stanoví platné obchodní podmínky).

Při vyplňování smluv a formulářů poskytujete své osobní údaje dle ustanovení § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Firma ZJP, s.r.o. si uvědomuje důvěrnost vašich osobních údajů a působnost zákona o ochraně osobních údajů.

Prohlášení firmy ZJP, s.r.o. k ochraně vašich osobních údajů

Společnost ZJP, s.r.o. zpracovává osobní údaje osob zaregistrovaných prostřednictvím webových stránek www.zjp.cz, jakožto i všechny údaje získané z dotazníků, anket a smluv, a to po dobu neurčitou, do odvolání souhlasu daného každou zaregistrovanou osobou. Osoby poskytující informace berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat a společnost ZJP, s.r.o.  údaje zlikviduje.

Společnost ZJP, s.r.o., jako provozovatel stránek www.zjp.cz, tímto informuje subjekty poskytující informace, že veškeré údaje získané výše uvedenými způsoby považuje za vysoce důvěrné a použije je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ke zlepšení svých služeb a k marketingovým účelům společnosti ZJP, s.r.o.. Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty jiné společnosti.